OLX uspokaja – przepisy DAC-7 nie wprowadzają dla użytkowników platform żadnych nowych podatków. Sprawdź, kogo naprawdę dotyczą!

OLX zwraca się do mediów z apelem o rzetelne i wyważone podejście do kwestii dyrektywy DAC-7. Nasza analiza wykazała, że w ostatnich tygodniach pojawiło się wiele kontrowersyjnych nagłówków, które mogą wprowadzać w błąd i dezinformować użytkowników. W trosce o ich spokój oraz rzetelny przekaz informacji zachęcamy do zapoznania się z poniższymi faktami na temat wprowadzenia dyrektywy DAC-7.

Dyrektywa DAC-7 wprowadza nowe obowiązki raportowania dla platform cyfrowych, w tym konieczność przekazywania informacji o użytkownikach dokonujących transakcji za pośrednictwem tych platform. Celem tych regulacji jest zwiększenie transparentności i zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku. Jednakże w wielu publikacjach medialnych temat ten przedstawiany jest w sposób budzący nieuzasadnione obawy wśród naszych użytkowników.

 

"OLX doniesie na ciebie do skarbówki"

"Kto się musi bać fiskusa?"

"Sprzedając w sieci, miej się na baczności"

"Sprzedajesz w sieci? Sprawdź, czy możesz mieć problemy"

"Rząd zaczyna masowe kontrole Polaków. Będzie blokować konta"

"Sprzedajesz na OLX? Skarbówka dostanie cię na tacy"

"Fiskus wyszedł na żer"

 

To tylko kilka z wybranych tytułów i nagłówków materiałów, które pojawiły się w mediach przy okazji implementacji przepisów dyrektywy potocznie zwanej DAC-7. 

Przepisy DAC7 nakładają na operatora serwisu OLX – Grupę OLX sp. z o.o. obowiązek pozyskiwania dodatkowych danych od aktywnych sprzedawców na platformie OLX i odpowiedniego ich raportowania do Krajowej Administracji Skarbowej. Operator serwisu dostosował platformę oraz zapisy regulaminu do obowiązujących regulacji prawnych. Równocześnie podkreślamy, że bezpieczeństwo danych użytkowników OLX jest naszym priorytetem. 

Dane, które są gromadzone

Osoby fizyczne (w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą)

 • Imię i nazwisko
 • Adres głównego miejsca pobytu sprzedawcy
 • Każdy numer identyfikacji podatkowej (PESEL jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej lub NIP jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą)
 • Numer identyfikacyjny VAT jeżeli sprzedawca jest podatnikiem VAT
 • Data urodzenia
 • Numer rachunku bankowego
 • Imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego, na które jest wypłacane lub uznane wynagrodzenie za sprzedaż z Przesyłką OLX
 • Państwo rezydencji
 • Kwota łącznego wynagrodzenia za sprzedaż w ramach usługi Przesyłki OLX wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego
 • Liczba transakcji, z tytułu których wynagrodzenie zostało wypłacone lub uznane
 • Prowizje pobrane przez OLX ze sprzedaży w ramach Przesyłek OLX

Podmioty, w tym osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, spółki, czy fundacje

 • Nazwa firmy
 • Adres siedziby firmy
 • Każdy numer NIP nadany sprzedawcy i każde państwo, które go nadało
 • Numer identyfikacyjny VAT jeżeli sprzedawca jest podatnikiem VAT
 • Numer we właściwym rejestrze gospodarczym
 • Numer rachunku bankowego
 • Firmę posiadacza rachunku finansowego, na które jest wypłacane lub uznane wynagrodzenie za sprzedaż z Przesyłką OLX
 • Wskazanie każdego kraju Unii Europejskiej (UE), w których sprzedawca posiada stały zakład, za pośrednictwem którego sprzedaje produkty na terytorium UE
 • Państwo rezydencji
 • Kwota łącznego wynagrodzenia za sprzedaż w ramach usługi Przesyłki OLX wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego
 • Liczba transakcji, z tytułu których wynagrodzenie zostało wypłacone lub uznane
 • Prowizje pobrane przez OLX ze sprzedaży w ramach Przesyłek OLX

W przypadku OLX-a przepisy DAC7 dotyczą tylko osób dokonujących sprzedaży z wykorzystaniem usługi Przesyłki OLX z Pakietem Ochronnym. Raportowaniu podlegają dane użytkowników, którzy z wykorzystaniem Przesyłki OLX dokonali w ciągu roku 30 lub więcej transakcji i / lub ich wynagrodzenie ze sprzedaży przekroczyło 2000 euro. Raportowaniu nie podlegają ogłoszeniodawcy dodający ogłoszenia, również w takich kategoriach, jak np. ​ Noclegi, Usługi czy Nieruchomości. 

Warto jednocześnie zaznaczyć, że przepisy DAC-7 nie wprowadzają dla użytkowników serwisów ogłoszeniowych żadnych nowych podatków.

Fakty i mity dotyczące DAC-7

Mit 1: Handlujesz w sieci? Zapłacisz nowy podatek. ​
Fakt: DAC7 nie wprowadza żadnych nowych podatków dla użytkowników sprzedających w sieci. 

Mit 2: Skarbówka pozna szczegółowe dane o Twoich transakcjach.
Fakt: Raportowane są dane użytkowników, którzy wpadają w próg 30 lub więcej transakcji i/lub, których wynagrodzenie ze sprzedaży przekroczyło 2 tys. euro, a nie rodzaj transakcji, jakich dokonali.

Mit 3: Wystawiasz ogłoszenia w sieci? Fiskus się o tym dowie. ​
Fakt: Raportowane są transakcje online. Samo wystawianie ogłoszeń nie jest wliczane do wartości ani liczby transakcji i tym samym nie jest raportowane.

Mit 4: Wynajem i usługi świadczone osobiście pod lupą fiskusa.
Fakt: Przepisy dotyczą transakcji, nie obejmują listingu ogłoszeń.

Mit 5: Fiskus mnie ściga! Muszę od razu zapłacić podatek. ​
Fakt: Dyrektywa nie wprowadza dla użytkowników platform ogłoszeniowych żadnych nowych podatków. 

Mit 6: Skarbówka zablokuje mi konto bankowe.
Fakt: Nikt nie zablokuje konta bankowego użytkownika. W przypadku niedostarczenia przez niego wymaganych informacji w wymaganym terminie, wypłaty za sprzedaż z Przesyłką OLX zostaną tymczasowo wstrzymane do momentu uzupełnienia danych przez użytkownika.

OLX pragnie podkreślić, że jako firma zawsze dbamy o interesy naszych użytkowników i prowadzimy z nimi transparentną komunikację. Równocześnie ściśle współpracujemy z odpowiednimi organami, aby wdrożenie nowych przepisów przebiegało sprawnie i bez zakłóceń. Naszym priorytetem jest zagwarantowanie pełnego dostępu do rzetelnych informacji, tak, aby wszyscy użytkownicy OLX mieli pełną świadomość nowych obowiązków oraz wsparcie w wymagających tego przypadkach. Nasz niepokój budzi również fakt, że tematy związane z nowymi regulacjami prezentowane są w sposób, który może mieć negatywny wpływ na obrót towarami z drugiej ręki. Tymczasem jest to rodzaj handlu, który ma ogromne znaczenie zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i ekologicznym. 

Apelujemy do mediów o rzetelne informowanie społeczeństwa na temat dyrektywy DAC-7 oraz o unikanie sensacyjnych nagłówków, które mogą prowadzić do dezinformacji i niepotrzebnych obaw. Wierzymy, że odpowiedzialne podejście do tego tematu przyczyni się do lepszego zrozumienia nowych regulacji oraz pomoże naszym użytkownikom dostosować się do nich w sposób spokojny i uporządkowany.

SPRAWDŹ Jak działa DAC-7 w ramach OLX?

 

 

Aktualizacje w Twojej skrzynce pocztowej

Klikając "Subskrybuj", potwierdzam, że zapoznałem się z Polityka prywatności i wyrażam na nią zgodę.

Więcej o OLX.pl

Serwis OLX każdego dnia ułatwia dokonywanie dobrych wyborów milionom Polaków. Z naszego serwisu ogłoszeniowego korzysta ponad 12 milionów użytkowników miesięcznie, w praktyce oznacza to więc, że platformy używa co trzeci Polak. To tutaj szukają oni usługodawców i wykonawców, a także produktów niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, takich jak sprzęt elektroniczny, akcesoria domowe i kuchenne, czy meble. To tutaj wybierają spośród ofert nowej pracy, poszukują domu, wynajmują mieszkania, kupują samochody albo... adoptują czworonożnego przyjaciela.